امروزسه شنبه مورخ۲۱/۸/۱۳۹۸

مشتریان دستگا ه های راهسازی

1-سازمان عمران شهرداری دزفول
 2-شهرداری ماهشهر
 3-شرکت کیسن
 
4-سازمان عمران شهرداری کرمان
 

5- سازمان عمران شهرداری شیراز
 

6-شهرداری خرم آباد
 

7-شهرداری کرمان
 

8-شهرداری اراک
 

9-شهرداری زهک
 

10-شهرداری بندر انزلی
 

11-سازمان موتوری شهرداری خرم آباد
 

12-شرکت چولاب
 

13-شرکت دنارهساز
 


14-شرکت آبادراهان پارس
 

15-شرکت راهسازی بیستون
 

16-شرکت ره گستر نفت
 


17-شرکت دال گستر
 

18-نمایندگی گروه بهمن
 

19-نمایندگی بهمن دیزل
 

20-جهاد نصر فارس
 

21-جهاد نصر مازندران
 

22-جهاد نصر همزه
 

23-جهاد نصر سمنان
 

24-شرکت ایمن بنا
 

25-شرکت بتن سد آریانا
 


26-شرکت مهرجویان ابهر
 

27-شرکت پاز
 


28-شرکت توسعه ساختار
 

29-شرکت پازدشت
 

30-شرکت پرتو صنعت نور
 


31-شرکت بازیافت و ابنیه
 

32-شرکت صدر بتون
 


33-شرکت چاوش راه بنا
 

34-شرکت لاتوم
 

35-شرکت راه گرد بندرعباس
 

36-شرکت اپتیک اصفهان
 

37-شرکت دال گستر
 

38-شرکت سنگتاش
 

39-شرکت آرملات
 

40-شرکت ساخت تاک
 

41-راه و ترابری کرمانشاه
 

42-راه باند کویر کرمان
43-سازمان موتوری شهرداری مشهد
 
44-شرکت پولاد ورزان کیمیا
83666 : تعداد بازدید کل 952 : این ماه 72 :دیروز 3 :امروز 2 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت